19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Düzce ilinde düzenlenen UMKE Temel Eğitimi’ni ve ardından 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü Tesislerinde 14. Bölge İlleri (Kocaeli, Düzce, Sakarya) UMKE Tatbikat Kampımızı gerçekleştirdik.

            UMKE Tatbikat Kampında katılımcılara, zor şartlara dayanıklılık, enkaz alanlarında ve zorlu trafik kazalarında hasta- yaralı kurtarma, pusula ile yön bulma ve Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Ajanlara karşı korunma eğitimleri verilmiştir.

            UMKE Temel Eğitimi sonrasında 28 yeni UMKE’ci arkadaşımız aramıza katılması ile birlikte UMKE Personeli sayımız 71’e ulaştı.

            UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yapar.

UMKE’nin görevleri:

·         Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak

·         Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek

 

·         Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek

 

 

 

 

Sağlık Uygulamaları