657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince; ‘Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik’ doğrultusunda, İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan birinci grup aday memurların eğitimleri tamamlandı.

04 Haziran 2013 tarihinde İl Sağlık Müdür Vekili Dr.Aşkın AYVAZ, Halk Sağlığı Müdürü Dr.Rıfat POYRAZ ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Lütfi ÇIRAKOĞLU’nun açılış konuşmaları ve başarı dilekleri ile başlayan aday memur eğitimi temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim olmak üzere iki programdan oluştu.

Temel Eğitim kapsamında aday memurlara, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken bilgilerin verilmesi, Hazırlayıcı Eğitim kapsamında ise aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve görevlerine intibakının sağlanması hedeflendi.

Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılarak asli memurluğa atanmaya hak kazanmaktadır.

Söz konusu eğitime katılan aday memurlar yönelik 8 Temmuz 2013 tarihinde Aday Memur Eğitim Sınavı düzenlenecektir.